Astral AB godkända enligt ISO 9001

Astral har idag blivit certifierade enligt kvalitetsystemstandarden ISO 9001:2008. 
Certifieringen omfattar följande i Astral AB´s verksamhet: Konstruktion, lackering, berbetning, montering och försäljning av aluminiumprofiler och plåt till fönsteroch fönsterrenovering, balkong- och verandainglasningar samt aluminiumskyltar.

 

Om Astral

Astral AB startades i början av -80 talet, då under namnet Profillack.
Verksamhet har utvecklats från enbart pulverlackering till idag även omfatta direktförsäljning, bearbetning(CNC) och totalentreprenader vad gäller glasräcken, integrerade inglasningar, standardinglasningar samt fönsterrenoveringar. Astral AB äger varumärket Astral, som är ett av de första svenska systemen för
inglasning av balkonger/uterum och fönsterrenovering med aluminiumprofiler.
Företaget har även ensamrätten i Sverige till licenstillverkningen av Solarlux SL 25, SL25 XXL ramfria inglasningssystem för balkonger, altaner och uterum av viksystem samt SL 60 vikväggsystem.
Astral AB är medlem i Balkongföreningen , BF, som arbetar för en hög tillverkningskvalitet
hos medlemsföretagen, från projektering och konstruktion till montering. Detta sker bland annat genom branschgemensamma, tekniska anvisningar som måste följas på den svenska marknaden. 

Kontakt

 

Hans Granholm

Verkställande direktör / CEO
070-280 22 40
hans.granholm@alab.com

Intresseanmälan